Ansökan om dödande av förkommet pantbrev - Privatperson 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som privatperson att upprätta en ansökan om dödande av förkommet pantbrev.

Pantbrev är ett dokument som används som säkerhet för lån, oftast bostadslån. Om ett pantbrev kommer bort, kan den som förlorat handlingen inte längre lika enkelt göra sin rätt gällande. Det är i sådana situationer möjligt att ansöka om dödande av förkommen handling.

Syftet med ett dödningsförfarande är att en ny handling med motsvarande innehåll ska kunna utfärdas. Om förfarandet lyckas kommer det borttappade pantbrevet att förlora sin rättsliga betydelse samtidigt som ett nytt pantbrev utfärdas. Det borttappade pantbrevet kan inte bli föremål för godtrosförvärv och kan inte grunda någon rätt om det återfinns. Detta utgör alltså även ett skydd för gäldenären.

Denna mall från DokuMera låter dig enkelt upprätta en ansökan till inskrivningsmyndigheten om dödande av förkommet pantbrev.

Specifikation

  • Ansökan om dödande av förkommet pantbrev - Privatperson 2024
  • 3317
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider