Ansökan om deponering av hyra - Lokal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om deponering av hyra för en lokal.

När du deponerar hyra måste du tänka på att beloppet motsvarar det värde som du anser dig ha rätt till. Du kan på detta sätt undgå att hyresrätten förklaras förverkad.

Du har möjlighet att deponera hyra om du anser dig - ha rätt till hyresreducering enligt hyreslagen på grund av hinder eller men i nyttjanderätten utan ditt vållande (t.ex. när hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet),

- ha rätt till skadestånd enligt hyreslagen, - ha rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har avhjälpt brist, - ha en fordran på hyresvärden oberoende av om fordran grundar sig på hyresförhållandet. - inte vara överens med hyresvärden om vad som ska betalas, under förutsättning att storleken på beloppet är inte direkt bestämd i hyresavtalet (detta gäller t.ex. hyresavtal med s.k. förhandlings-, bränsletilläggs- eller indexklausul).

Ansökan om deponering ska insändas till länsstyrelsen.

Specifikation

  • Ansökan om deponering av hyra - Lokal 2024
  • 3534
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider