Ansökan om betalningsföreläggande (Privatperson) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som privatperson att upprätta en ansökan om betalningsföreläggande.

Betalningsföreläggande är ett sätt att kräva betalning av en gäldenär genom Kronofogdemyndighetens försorg. Ansökan ska skickas till myndigheten som kommer att delge svaranden. Om svaranden motsätter sig yrkandet kan ärendet på begäran överlämnas till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Om domstolen meddelar dom alternativt om Kronofogdemyndigheten meddelar utslag kan verkställighet begäras. Det innebär att myndigheten kommer att göra en undersökning av svarandens tillgångar. Tillgångarna kan utmätas, vilket innebär att du som sökande får täckning för den fordran som du har mot svaranden (gäldenären).

Specifikation

  • Ansökan om betalningsföreläggande (Privatperson) 2024
  • 3390
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider