Ansökan om återvinning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om återvinning.

Om du har fått ett felaktigt utslag från Kronofogdemyndigheten kan du ansöka om återvinning och inhibition. Med återvinning avses omprövning av ärendet medan inhibition avser ett beslut om att myndigheten tills vidare inte får verkställa det utslag som har meddelats.

En ansökan om återvinning måste ha kommit in till myndigheten inom en månad från den dagen utslaget utfärdades för att kunna prövas av tingsrätten. Om ansökan inkommer för sent är det inte möjligt att få till stånd en förnyad prövning av ärendet.

Specifikation

  • Ansökan om återvinning 2024
  • 4180
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider