Ansökan om äktenskapsskillnad (Gemensam - barn under 16 år) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad där makarna har barn under 16 år.

Om makarna är överens om att upplösa äktenskapet kan de gemensamt skicka in en ansökan till tingsrätten. Äktenskapsskillnaden måste föregås av minst sex månaders betänketid om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med och har vårdnaden om eget barn under 16 år. Denna mall hjälper dig att upprätta denna ansökan.

När ansökan väl har lämnats in följer en betänketid. Betänketiden inleds när makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken. Om betänketiden har löpt under minst sex månader, ska dom på äktenskapsskillnad meddelas om någon av makarna då framställer ett särskilt yrkande om det. DokuMera har även en sådan mall för fullföljd av äktenskapsskillnad.

Specifikation

  • Ansökan om äktenskapsskillnad (Gemensam - barn under 16 år) 2024
  • 3396
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider