Ansökan fullföljd äktenskapsskillnad 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om fullföljd av gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.

En ansökan om äktenskapsskillnad följs ofta av en betänketid. Om betänketiden har löpt under minst sex månader, ska dom på äktenskapsskillnad meddelas om någon av makarna då framställer ett särskilt yrkande om det. Om ett sådant yrkande inte har framställts inom ett år från betänketidens början, har frågan om äktenskapsskillnad fallit.

Mallen låter dig snabbt och enkelt fylla i ansökan om fullföljd av äktenskapsskillnad. Den kan sedan skickas till tingsrätten som kommer att meddela dom om äktenskapsskillnad.

Specifikation

  • Ansökan fullföljd äktenskapsskillnad 2024
  • 1378
  • 1,36
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider