Ansökan ang begäran om uppskov med avflyttning - Anläggningsarrende 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om begäran om uppskov med avflyttning beträffande anläggningsarrende.

Vid uppsägning av arrendeavtal finns det möjlighet att få uppskov med avflyttningen enligt 11 kap. 6 b § jordabalken.

Såväl jordägaren som arrendatorn har möjlighet att begära uppskov med att flytta. Arrendenämnden kan endast bevilja ett års uppskov räknat från arrendetidens utgång. Glöm inte att arrendenämnden endast kan pröva frågan om arrendeavtalet är besittningsskyddat.

Denna mall låter dig enkelt ansöka om begäran om uppskov med att flytta. Mallen kan enkelt och snabbt fyllas i för att sedan skickas till arrendenämnden.

Specifikation

  • Ansökan ang begäran om uppskov med avflyttning - Anläggningsarrende 2024
  • 3474
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider