Ansökan ang begäran om dispens - Arrende 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om begäran om dispens beträffande en tvingande bestämmelse om arrende i jordabalken.

Om ett arrendeavtal innehåller en bestämmelse som strider mot en tvingande bestämmelse i jordabalken kan arrendenämnden, i vissa fall och om det är av stor betydelse för parterna, medge dispens så att bestämmelsen i parternas avtal gäller framför jordabalkens tvingande bestämmelse.

Denna mall låter dig enkelt fylla i vilken bestämmelse i arrendeavtalet det gäller och vilken paragraf i jordabalken den bryter mot. Du kan därefter skicka in ansökan till arrendenämnden.

Specifikation

  • Ansökan ang begäran om dispens - Arrende 2024
  • 3470
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider