Anmälan om gemensam vårdnad (Socialnämnd) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en anmälan om gemensam vårdnad till socialnämnden.

En vårdnadshavare ansvarar bland annat för att barnet får den tillsyn som behövs och för att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. En vårdnadshavare är vanligen också förmyndare för barnet, och har alltså rätt att företräda barnet i ekonomiska frågor samt förvalta dess tillgångar.

Ogifta föräldrar kan, i samband med att faderskapet fastställs hos socialnämnden, anmäla att de önskar gemensam vårdnad om barnet. Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en sådan anmälan som enkelt kan fyllas i.

Specifikation

  • Anmälan om gemensam vårdnad (Socialnämnd) 2024
  • 3336
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider