Anmälan om gemensam vårdnad (Skatteverket) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en anmälan om gemensam vårdnad till Skatteverket.

En vårdnadshavare ansvarar bland annat för att barnet får den tillsyn som behövs och för att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. En vårdnadshavare är vanligen också förmyndare för barnet, och har alltså rätt att företräda barnet i ekonomiska frågor samt förvalta dess tillgångar.

För ogifta föräldrar är modern ensam vårdnadshavare. Om föräldrarna däremot gifter sig efter barnets födelse blir vårdnaden i regel gemensam i och med giftermålet. Ogifta föräldrar har i samband med faderskapsutredningen även möjlighet att anmäla gemensam vårdnad till socialnämnden (se mall med id 3336). Anmälan kan även göras senare än så, men ska då ske direkt till Skatteverket. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att barnet är folkbokfört i Sverige och att inget tidigare beslut om vårdnaden har fattats.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en anmälan om gemensam vårdnad som enkelt kan skickas till Skatteverket.

Specifikation

  • Anmälan om gemensam vårdnad (Skatteverket) 2024
  • 3335
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider