Allmänna villkor för konsulttjänster (Utveckling) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta allmänna villkor för konsulttjänster beträffande utveckling av en produkt.

En konsult är en ekonomisk, juridisk, medicinsk, teknisk eller annan specialist som anlitas av företag, organisationer eller privatpersoner för råd eller tidsbegränsade uppdrag. Konsulter kan vara egna företagare, solokonsulter, eller anställda av ett konsultföretag. De som är anställda på företag kan antingen jobba i ett team med flera konsulter eller på egen hand komma ut och jobba hos kunden i likhet med en vanlig anställd.

Ett företag kan ta in en konsult för att få in expertkunskap inom ett område där det behövs. För att garantera kvalitet m.m. inom konsulttjänster finns ofta legitimeringsregler med krav på utbildning, praktik etc. Dessa utfärdas av statliga myndigheter (t.ex. Socialstyrelsen för läkare och psykologer och Kommerskollegium för revisorer) eller av yrkesföreningar (t.ex. Advokatsamfundet).

Specifikation

  • Allmänna villkor för konsulttjänster (Utveckling) 2024
  • 4033
  • 1,29
  • 7
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider