Aktiebrev 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utfärda ett aktiebrev i ett aktiebolag. Det kan enkelt utlämnas till den aktieägare som begärt det.

Aktiebrev är ett bevis på att någon har andelsrätt i ett aktiebolag. I aktiebrevet står det bl.a. hur många aktier i bolaget en person äger och av vilket slag aktierna är. Aktiebrev måste upprättas till de aktieägare som begär det.

Vid överlåtelse av aktiebrev ska en överlåtelseförklaring antecknas på baksidan samt i företagets aktiebok. Aktiebrevet överlämnas sedan till den nya ägaren. Avstämningsbolag använder sig inte av fysiska aktiebrev utan aktierna finns då registrerade hos Euroclear (före detta VPC).

Specifikation

  • Aktiebrev 2024
  • 444
  • 1,37
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider