Aktieägartillskott - Kontant (Villkorat) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett dokument avseende ett kontant ovillkorat aktieägartillskott.

Aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets kapital genom att pengar eller andra tillgångar förs in i bolaget, men utan att de nödvändigtvis behöver betalas tillbaka. Ett aktieägartillskott kan vara ett alternativ till en nyemission och är vanligast förekommande då ett företag kommit på obestånd, eller riskerar att komma på obestånd.

Vid ett villkorat aktieägartillskott ska bolaget betala tillbaka pengarna om vissa förutsättningar uppfylls, oftast när bolaget återigen har en god och stabil ekonomi.

Specifikation

  • Aktieägartillskott - Kontant (Villkorat) 2024
  • 3978
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider