Agentavtal - Tysk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett agentavtal på tyska (agenturvertrag).

Producenten av varor, även kallad huvudmannen (auftraggeber), anlitar en agent som för huvudmannens räkning säljer varorna, så kallad försäljningsagentur (verkaufsagent). Huvudmannen åtar sig att under avtalstiden utge en ersättning, så kallad provision (provisionen) till försäljningsagenten mot att denne anskaffar kunder till huvudmannen.

Agentavtalet är skrivet på tyska men är upprättat i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Agentavtal - Tysk 2024
  • 2693
  • 1,33
  • 8
  • docx
1 995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider