Agentavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal där en producent av varor (huvudmannen) anlitar en agent som för huvudmannens räkning säljer varorna (försäljningsagentur).

Huvudmannen åtar sig att under avtalstiden utge en ersättning (provision) till försäljningsagenten mot att denne anskaffar kunder till huvudmannen. Huvudmannen kan enligt lag även vara skyldig att utge ersättning till försäljningsagenten vid avtalets upphörande.

Mallen hjälper dig att upprätta ett agentavtal som uppfyller alla lagstadgade krav. Den kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Agentavtal 2024
  • 1267
  • 1,39
  • 7
  • docx
1 295 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider