Överlåtelseavtal mjukvara 2024

Detta dokument från DokuMera hjälper dig att upprätta ett överlåtelseavtal för mjukvara, även kallat datorprogram eller programvara.

En mjukvara är en organiserad samling data och instruktioner till en maskin som ska utföra en viss uppgift. Mjukvaran skapas med hjälp av ett programspråk. Ett överlåtelseavtal för en mjukvara är ett avtal där äganderätten för mjukvaran övergår till en ny ägare genom köp, byte eller gåva. Överlåtelseavtalet reglerar viktiga punkter som t.ex. upphovsrätt och sekretess kring mjukvaran.

Denna mall består av ett överlåtelseavtal som behandlar viktiga punkter och frågor som bör regleras mellan avtalsparterna innan en överlåtelse av en mjukvara genomförs. Överlåtelseavtalet innehåller även definitioner av olika begrepp som t.ex. dokumentation och ”know-how”.

Specifikation

  • Överlåtelseavtal mjukvara 2024
  • 4426
  • 1,28
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider