Överlåtelseavtal - Bostadsrätt 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett överlåtelseavtal gällande bostadsrätt.

För att en överlåtelse av en bostadsrätt ska vara giltig krävs ett skriftligt avtal. Ofta behöver många detaljer regleras i avtalet. Säljaren och köparen blir bundna när överlåtelseavtalet har undertecknats, med undantag för att eventuella villkor måste uppfyllas innan förvärvet är definitivt. I samband med köpet kan det vara klokt att kontrollera att bostadsrätten inte är belastad med panträtt eller andra inskränkningar.

Denna mall från DokuMera låter dig enkelt upprätta ett överlåtelseavtal gällande bostadsrätt. Mallen kan enkelt kompletteras med ytterligare information efter behov och önskemål.

Specifikation

  • Överlåtelseavtal - Bostadsrätt 2024
  • 3334
  • 1,31
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider