Överklagande av Kronofogdemyndighetens avgörande 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett överklagande av Kronofogdemyndighetens avgörande.

Du kan överklaga nästan alla beslut som du anser vara felaktiga. Alla personer som berörs av ett beslut kan överklaga, till exempel den som anser sig äga något som har blivit utmätt. Överklagande ska ske skriftligen inom tre veckor från delgivningen av beslutet. I överklagan ska bl.a. anges vilket beslut som överklagas, skälet för detta och vilka bevis som finns för ståndpunkten.

Överklagandet ska skickas till Kronofogdemyndigheten. Prövningen kommer dock ske av en tingsrätt.

Specifikation

  • Överklagande av Kronofogdemyndighetens avgörande 2024
  • 4186
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider