Överenskommelse om avstående från indirekt besittningsskydd (Ej beroende av hyresnämndens tillstånd) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en överenskommelse om avstående från indirekt besittningsskydd som inte kräver hyresnämndens tillstånd.

När hyresgäst och hyresvärd avtalar om avstående från besittningsskydd ska avtalet i regel godkännas av hyresnämnden för att anses giltigt. Undantaget från detta är enligt 12 kap. 45 a § jordabalken när avståendet från besittningsskyddet inte avser längre tid än 4 år och skälet för hyresavtalets upphörande antingen är att hyresvärden själv vill bosätta sig i huset eller att huset ska överlåtas.

DokuMeras mall hjälper dig att skapa ett avtal om avstående från besittningsskydd för de fall där undantaget är tillämpligt. Om det är det behövs inte hyresnämndens tillstånd.

Specifikation

  • Överenskommelse om avstående från indirekt besittningsskydd (Ej beroende av hyresnämndens tillstånd) 2024
  • 3554
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider