Överenskommelse om avstående från indirekt besittningsskydd (Beroende av hyresnämndens tillstånd) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en överenskommelse om avstående från indirekt besittningsskydd som kräver hyresnämndens tillstånd.

När hyresgäst och hyresvärd avtalar om avstående från besittningsskydd ska avtalet i regel godkännas av hyresnämnden för att anses giltigt. Undantaget från detta är enligt 12 kap. 45 a § jordabalken när avståendet från besittningsskyddet inte avser längre tid än 4 år och skälet för hyresavtalets upphörande antingen är att hyresvärden själv vill bosätta sig i huset eller att huset ska överlåtas.

DokuMeras mall hjälper dig att skapa ett avtal om avstående från besittningsskydd som avses ovan. Detta avtal kräver sedan hyresnämndens tillstånd för att anses giltigt.

Specifikation

  • Överenskommelse om avstående från indirekt besittningsskydd (Beroende av hyresnämndens tillstånd) 2024
  • 3553
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider