Överenskommelse om avstående från besittningsskydd (Ej beroende av hyresnämndens tillstånd) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en överenskommelse om avstående från besittningsskydd som inte är beroende av hyresnämndens tillstånd).

En bostadshyresgäst har, till skillnad från en lokalhyresgäst, i regel rätt till förlängning av sitt hyresavtal. Om hyresvärden och hyresgästen inte är ense om att avtalet ska upphöra avgörs tvisten av hyresnämnden. Till dess tvisten avgjorts har hyresgästen rätt att bo kvar i lägenheten. Besittningsskyddet innebär också att hyresgästen kan få uppskov med avflyttningen. Besittningsskyddet gäller även när en lägenhet hyrs ut i andra hand längre tid än två år i följd.

Besittningsskyddet kan avtalas bort i vissa fall, om hyresvärden och hyresgästen i en särskilt upprättad handling kommer överens om att hyresgästen avstår från sitt besittningsskydd. Mallen till överenskommelse om avstående från besittningsskydd, som DokuMera har tagit fram, är giltig endast i fyra år från tillträdesdagen. Hyresnämndens tillstånd behövs inte.

Specifikation

  • Överenskommelse om avstående från besittningsskydd (Ej beroende av hyresnämndens tillstånd) 2024
  • 3530
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider