Överenskommelse om avstående från besittningsskydd (Beroende av hyresnämndens tillstånd) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en överenskommelse om avstående från besittningsskydd som behöver hyresnämndens tillstånd.

I regel har en bostadshyresgäst besittningsskydd. Besittningsskydd innebär att hyresgästen får bo kvar så länge han eller hon vill, så länge hyresrätten inte förverkas. Hyresrätten kan förverkas genom att hyran inte betalas eller genom att hyresgästen missköter sig grovt, vanvårdar lägenheten eller hyr ut den i andra hand utan hyresvärdens tillstånd.

Överenskommelsen om att besittningsskydd inte ska gälla innebär således att hyresvärden har rätt att, enligt i hyresavtalet stadgade tidsramar, säga upp hyresgästen för avflyttning utan att hyresgästen ska vara berättigad till varken förlängning av hyresrätten eller uppskov med avflyttningen.

Detta avtal måste godkännas av hyresnämnden.

Specifikation

  • Överenskommelse om avstående från besittningsskydd (Beroende av hyresnämndens tillstånd) 2024
  • 3529
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider