Överenskommelse i samband med anställning upphör 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en överenskommelse, om eventuell arbetsbefrielse etc., mellan arbetsgivare och arbetstagare när arbetstagarens anställning ska upphöra.

En arbetsgivare och en anställd kan tillsammans komma överens om att anställningen ska avslutas. Denna överenskommelse ska vara frivillig och kan träffas när som helst. I avtalet kan även andra punkter tas upp som ev. arbetsbefrielse, där den anställde inte behöver arbeta fram till anställningens upphörande.

Specifikation

  • Överenskommelse i samband med anställning upphör 2024
  • 1423
  • 1,34
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider