Åtgärdsplan risker 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en åtgärdsplan, vilket utgör en karta som innehåller samtliga oönskade händelser som hör hemma inom ett riskområde.

En åtgärdsplan beskriver de insatser som behöver vidtas för att minska risken för att en identifierad risk inträffar i verksamheten.

Du erhåller en överskådlig uppdelning av identifierade betydande risker med plats att lista upp till åtta riskområden med medföljande risk för verksamheten där du för varje risk anger aktivitetsansvarig och slutdatum för aktiviteten samt åtgärd.

Specifikation

  • Åtgärdsplan risker 2024
  • 3230
  • 1,36
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider