Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en åtgärdsplan för avhjälpande av eventuella brister som anmärkts vid en brandskyddskontroll.

Du erhåller en överskådlig uppdelning av åtgärdsplanen i upp till tio olika åtgärdspunkter där du för varje åtgärd anger åtgärdsansvarig, övriga involverade, start- och slutdatum för åtgärden samt övrigt av intresse. Uppgifter om de åtgärder som krävs för att avhjälpa respektive brist och som ska föras in i åtgärdsplanen hämtas från nedtecknade uppgifter i protokollet för brandskyddskontroll.

Specifikation

  • Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2024
  • 1542
  • 1,38
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider