Återkallelse av ansökan om betalningsföreläggande 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en återkallelse av en ansökan om betalningsföreläggande.

Sökanden har möjlighet att meddela Kronofogdemyndigheten om att ansökan om betalningsföreläggande ska återkallas. En sådan återkallelse kan exempelvis göras om svaranden frivilligt betalar efter det att sökanden har sänt kravet på betalning till Kronofogdemyndigheten. Sökanden behöver inte ange några skäl för sin återkallelse. När myndigheten tar del av återkallelsen kommer ärendet att avskrivas, det vill säga avslutas.

Specifikation

  • Återkallelse av ansökan om betalningsföreläggande 2024
  • 4185
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider