Årshjul för företagare 2024

Denna mall från DokuMera innehåller ett årshjul som hjälper dig att hålla koll på de viktigaste områdena och frågorna för företagare.

Som företagare råder det ingen brist på arbetsuppgifter, lagstadgade skyldigheter och andra åtaganden som måste utföras. Dessa är ofta så många till antalet att det kan vara svårt att hinna med dem. Därför har DokuMera upprättat ett årshjul med de viktigaste områden för dig som företagare.

Med hjälp av årshjulet får du förslag på i vilken ordning du kan arbeta med olika områden och frågor under året. På så sätt minskar du risken för att viktiga områden glöms bort eller inte hinns med. De allra flesta åtgärderna som anges i årshjulet kan förstås utföras när som helst under året, men genom att följa årshjulet blir det enklare att hålla koll på vad som har gjorts och vad som behöver göras i fortsättningen.

I mallen finner du också förslag på vilka mallar som kan vara lämpliga att använda för de olika uppgifterna/skyldigheterna för respektive månad.

Specifikation

  • Årshjul för företagare 2024
  • 5150
  • 1,15
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider