Årshjul ekonomiarbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett årshjul över företagets ekonomiarbete.

Med ekonomiarbete avses i detta årshjul alla de åtgärder som behöver vidtas för att företagets ekonomiska angelägenheter och skyldigheter ska tas tillvara och efterlevas. Detta är ett brett spektrum av uppgifter och avser bland annat bokföring, redovisning, budgetering och fakturering. Dessa kan vara så många till antalet att det kan vara svårt att hålla koll på vilka det är fråga om och hur man enklast kan arbeta med uppgifterna.

I det här årshjulet får du förslag på en arbetsordning i fråga om de skyldigheter och åtaganden som behöver utföras. Dessa kan förstås utföras i annan ordning, men med hjälp av årshjulet får du ett förslag på en arbetsordning som gör att du inte missar några viktiga frågor. Många av frågorna behöver du jobba löpande med, och i sådana fall är det viktigt att se till att det finns rutiner för det arbetet.

Längst ned i årshjulet finner du förslag på vilka mallar som kan hjälpa dig i det praktiska arbetet.

Specifikation

  • Årshjul ekonomiarbete 2024
  • 5200
  • 1,15
  • 6
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider