Årshjul brandskydd 2024

Denna mall från DokuMera ger dig förslag på en arbetsordning för att uppfylla dina skyldigheter i fråga om brandskydd på arbetsplatsen.

Med brandskydd avses förebyggandet av uppkomst och spridning av bränder. Som fastighetsägare eller nyttjanderättshavare har du enligt lagen om skydd mot olyckor en skyldighet att säkerställa att arbetsplatsen har ett fullgott brandskydd.

Syftet med brandskydd är att göra arbetsplatsen säker och trygg för personal, besökare och omgivning samt att trygga företagets anläggningstillgångar. För att uppnå syftet krävs ett systematiskt brandskyddsarbete.

Det systematiska brandskyddsarbetet består av många olika åtgärder, och det kan vara svårt att veta vad som behöver göras. Därför har vi upprättat ett årshjul för att göra det enklare för dig att följa kraven. Du kan naturligtvis lägga upp brandskyddsarbetet på ett annat sätt, men med årshjulet får du förslag på en arbetsordning som minskar riskerna för att viktiga åtgärder glöms bort.

Längst ned i mallen får du förslag på vilka mallar du kan använda för att uppfylla dina skyldigheter.

Specifikation

  • Årshjul brandskydd 2024
  • 5166
  • 1,15
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider