Årshjul GDPR 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsordning för dina skyldigheter enligt GDPR.

Arbetet med GDPR är omfattande och ständigt pågående. I det här årshjulet får du ett förslag på en arbetsordning som gör det enklare för dig att uppfylla de skyldigheter som gäller enligt förordningen. Det är naturligtvis möjligt att lägga upp arbetet på annat sätt, men genom att följa arbetsordningen minskar du riskerna för att viktiga områden glöms bort.

Längst ned i årshjulet finner du förslag på vilka mallar som kan hjälpa dig i det praktiska arbetet.

Specifikation

  • Årshjul GDPR 2024
  • 5171
  • 1,15
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider